*Read Kindle ó کندوکاو در مسائل تربیتی ایران â eBook or Kindle ePUB free

*Read Kindle  کندوکاو در مسائل تربیتی ایران ⚝ Best Book, کندوکاو در مسائل تربیتی ایران author Samad Behrangi This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book کندوکاو در مسائل تربیتی ایران, essay by Samad Behrangi Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you بیانی بی پرده از واقعیات جامعه روستایی ایران در دهه 30 و 40.خاطرات نویسنده از برخورد با کودکان مدرسه ای روند کند نوشتاری بت وجود واقعیت های حیرت آور در طول داستان کتابی که من داشتم 120 صفحه بود نه 200 صفحه!آدم گاهی خودش هم به شک می‌افتد که آخر مگر معلمی هم پیدا می‌شود که خودش متوجه این چیزها نباشد ص110هر چند کتاب در دهه‌ی سی و چهل ایران می‌گذرد ولی همچنان بسیاری از سخنانی که دارد، گریبانگیر ما هم هست دیوانسالاری ما همچنان فاسد است، معلمان فاسد کم نداریم، مدیران کلان کشور فاسدند و مردم هم ناچار اینچنین هستند.سردمداران که کوششی ندارند چون این برایشان بهتر است مردم هم که به واقعیت این مسائل آگاه نشده‌اند و سودجویان هم که تنها به جیب و زندگی خود می‌پردازند.همیشه این آب و خاک به چنین فرزندانی نیازمند است، فرزندانی از جنس صمد بهرنگی کسانی که میزان شرافتشان با متغیری مانند دستمزد تغییر نکند. عنوان: کندوکاو در مسائل تربیتی ایران؛ تهران، شبگیر، چاپ دهم 1336، در 119 ص، موضوع: آموزش و پرورش مقاله قرن 20 م از نگاه عمومی کتاب خوبی است به نظرم مسائل آن روز کماکان حداقل اکثر آنها مسئله امروز ما هم هستند البته امروزه قدمهایی در جهت رفع مشکلات برداشته شده که لازم ولی ناکافی است.