`Kindle ↴ Zen Guitar ⇠ PDF eBook or Kindle ePUB free

`Kindle ⇻ Zen Guitar ✒ به‌ مدرسه‌ی‌ ذنِ گیتار خوش‌ آمدید! لطفاً در را پشت‌ سرتان‌ نبندید! نام‌ من‌ فیلیپ‌ تشی‌ سودو است‌ مدرسه‌ی‌ من‌ برای‌ کسانی‌ است‌ که‌ به‌ موسیقی‌ می‌پردازند ناراحت‌ نشوید اگر نوازنده‌ نیستید! برای‌ پذیرفته‌ شدن‌ در این‌ مدرسه‌، کافی‌ است‌ مشتاق‌ تلفیق‌ صدا باشید ذنِ گیتار چیزی‌ نیست‌ جز بازنواختِ نغمه‌ای‌ که‌ به‌ اجرای‌ آن‌، هریک‌ از ما حیات‌ یافتیم‌ آهنگی‌ که‌ در نوازشش‌، هریک‌ از ما موجودیت‌ انسانی‌ گرفتیم‌ هرکس‌ قادر است‌ آن‌ را بازنوازد موسیقی‌ چیزی‌ است‌ منتظر تا در را به‌ رویش‌ بگشایند، و این‌ مدرسه‌ چیزی‌ است‌ که‌ کلید را در دست‌ شما می‌گذارد آموزش‌ نواختن‌ گیتار نیز با هماهنگ‌ ساختن‌ تن‌، روان‌ و روح‌ بی‌ارتباط‌ نیست‌ برای‌ نواختن‌ از صمیم‌ قلب‌، ناگزیریم‌ تمام‌ ویژگی‌های‌ فردی‌ و نیروهایمان‌ را برای‌ عمل‌، به‌ اتحاد برسانیم‌ همین‌ که‌ چنان‌ سطحی‌ از اتحاد و هماهنگی‌ درونی‌ را فتح‌ کردید، دانش‌ این‌ فتح‌، در تمام‌ زندگی‌تان‌ گسترده‌ می‌شود به‌ بیان‌ دیگر، تمام‌ آنچه‌ در این‌ مدرسه‌ فرا می‌گیرید، بعدها در شغل‌، تحصیل‌، ورزش‌، روابط‌ عمومی‌ و زندگی‌ خانوادگی‌تان‌ به‌ کار می‌آید و در روش‌ تعمق‌ و گونه‌ی‌ نگرش‌ و احساس‌ و نحوه‌ی‌ شنوایی‌تان‌، در هر قدم‌، تأثیر می‌کند خلاصه‌ی‌ مطلب‌، باید گفت‌ ذنِ گیتار، همان‌ طریقت‌ زندگی‌ است‌