@Read Book È Possidius. Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw. ⚟ eBook or Kindle ePUB free

@Read Book ç Possidius. Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw. à In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus bijzonder veel geschreven Maar er is ook n boekje uit de Oudheid aan hem gewijd Zijn vriend en leerling en later collega bisschop Possidius van Calamacaschreef een biografie van hem Niet een biografie in de moderne zin van het woord Eerder een getuigenis, een monument, ter herinnering aan de grote kerkvaderPossidius typeert Augustinus als geducht bestrijder van ketters en als wijze vader van zijn leefgemeenschap En vooral als iemand die zelf probeerde te leven volgens de hoogstaande principes die hij anderen voorhield Daarbij geeft de biograaf veel details over Augustinus leven Bijvoorbeeld over zijn kleding of zijn omgang met bezoekers Zo rijst uit Het leven van Augustinus een levendig en soms verrassend beeld op van Augustinus boeiende persoonlijkheidIn deze nieuwe Nederlandse vertaling van Vincent Hunink is voor het eerst ook Possidius appendix opgenomen een volledige lijst van Augustinus geschriften zoals hij die kende Een document van onschatbare waarde Het boek wordt ingeleid door Paul van Geest Bron Ontzettend interessant om een biografie over Augustinus te lezen van iemand die hem nog persoonlijk gekend heeft.