~FREE PDF ☢ Sprong naar het westen. In het spoor van de Chinese ontdekker van Europa ♃ PDF or E-pub free

~FREE PDF ⚒ Sprong naar het westen. In het spoor van de Chinese ontdekker van Europa ♪ In het westen van China, achter de poort van Yumen, beginnen de eindeloze Taklamakan en Gobi woestijn Ergens in het woestijnzand liggen de sporen van Rabban Sauma, tegenligger van Marco Polo en de Chinese ontdekker van EuropaDat Europa is ontdekt door een Chinese reiziger klinkt in Europese oren bijna als een leugen Toch is het wel degelijk zo gegaan Maar anders dan Polo s Wonderen van de Ori nt is hetjaar oude reisverslag van Sauma niet omstreden Geleerden zijn het erover eens dat de reis van de Chinese ontdekker van Europa echt heeft plaatsgehad, op het moment dat Polo zich in Azi bevondTjalling Halbertsma heeft het eeuwenoude reisverslag, dat bewaard wordt in de kluizen van het British Museum in Londen, nieuw licht geschonken In dit boek volgt hij het woestijnspoor van de man die op weg was naar het Beloofde Land, maar in Europa belandde Als een modern epelgrim reist hij vanuit Peking met een geleende Chinese auto naar hetkilometer verderop gelegen Kashgar, in het uiterste westen van China, op zoek naar sporen van Sauma en diens reisgenoot Niet alleen beschrijft hij tijdens die reis de flarden van een vergeeld verleden, maar ook schildert hij indringend de soms stormachtige veranderingen die zich in het reusachtige achterland van China voltrekken of juist de afwezigheid daarvanHalbertsma doorkruist moederziel alleen in zijn regelmatig haperende Beijing jeep een bijkans vergeten regio Hij houdt stil bij grafrovers in Mongoli , bij een mausoleum voor Genghis Khan, bij een Chinese legerpost op de grens naar Oeigoers China, bij de mogelijke nabestaanden van Romeinse krijgsgevangenen, bij een oliestad midden in de Taklamakan woestijn, en op veel andere onverwachte locaties Sprong naar het Westen is meer dan een reisverhaal Het is het verslag van een historische ontdekkingsreis door een welhaast vergeten wereld en het verhaal van de noodlottige confrontatie tussen China s meesters en minderheden