READ PDF é Toksikologo užrašai ì eBook or Kindle ePUB free

READ PDF å Toksikologo užrašai ⚣ Knyga atsirado i Lietuvos ryto urnalist s Danut s Jonu ien s pokalbi su Respublikin s Vilniaus universitetin s ligonin s Toksikologijos centro vadovu Robertu Badaru Daugyb s moni gyvyb i gelb j s gydytojas toksikologas joje dalijasi savo valgomis, patirtimi, pateikia naujausi mokslini duomen domu, informatyvu Kai kurie faktai tiesiog okiruoja Patiko, nors iek tiek erzino begaliniai pasikartojimai ir da ni nukrypimai nuo temos. Daug idomios informacijos, siek tiek padrikai. Daug domi fakt Ka kiek padrika Jausmas lyg tau kalb t pats Badaras Nelabai pasiruo s, bet i irdies